Lázně Mosonmagyaróvár | Lázně Lipót | Lázně Hegykő | Lázně Bükfürdő
Nový hotel HegiQ**** na území lázní v Hegykő

Město Ráb - Gyor

Nejstaršími stavbami jsou Obytná věž z 13. stol. a kaple Dóczy z 15. stol. O románském episkopálním kostelu naproti biskupskému paláci se dochovala zmínka již z 11. století.
Další informace pod obrázkovou galerii.
Níže publikované fotky jsou chráněné autorským právem.
Fotograf: O. Jakócs Péter
Vlastník fotek je Radnice města Győr (Polgármesteri Hivatal, H-9021 Gyõr, Városház tér 1.).

O 400 let později dal biskup Héderváry přistavět Ladislavovu kapli, ve které je uchována sbírka středověkého zlatotepectví, pozlacená stříbrná herma: relikviář sv. Ladislava.
Ze zdobených prostor kostela zasluhují pozornost "černé oltáře" s freskami od Maulbertsche.
Cenným exemplářem je rokokový rám obrazu milosrdné Marie s Ježíšem.
V blízkosti kostela jsou postaveny dvě krásné barokní plastiky: archanděl Michael a pomník darovaný císařem Karlem III. v roce 1731.
V Biskupském semináři pro faráře na Káptalan domb 26 se nacházejí klenotnice a knihovna římsko-katolické diecéze v Győr s velmi cennými objekty, mezi nimiž je také triptychon ze slonové kosti, monstrance z 16. stol., tabernákulum z 18. stol. jakož i Zichy-sbírka liturgických předmětů .
Dům Páně je z hlediska dějin církve a umění významnou stavbou 12.-13. stol. Typicky klasicistní dům Kreszta na ulici Apáca 1 s výstavou velmi známé, v Győru narozené keramičky Margit Kovács. Socha u studny na náměstí Dunakapu a železná korouhvička kohouta na půlměsíci jsou symbolem města a připomínají dobytí zámku Turky v roce 1594.
Náměstí Széchenyi s památkově chráněnými domy bylo ve středověku hlavním náměstím. Městští soudci bydleli v domě U železné tyče , jehož hřebíky pobitý pařez byl v 19. století vývěsní tabulí obchodu s kořením.
Sbírka Imré Patkó na náměstí Széchenyi tér 4 zahrnuje výtvarné umění i africká a oceánská umělecká řemesla z 20. století. Muzeum Jánose Xantuse na Széchenyi tér 5 v nádherném barokním paláci v původní rezidenci arciopatství představuje zajímavé poznatky k oborům vlastivěda, medicína, umělecké řemeslo a filatelie.
Na náměstí Széchenyi se nacházejí také tři důležité budovy Benediktinů: kostel sv. Ignáce, jehož vnitřní prostor je zhotoven podle cenné kazatelny Il Gesú v Římě a obě strany Řádového domu s Muzeem lékárnictví v přízemí a lékárnou Széchenyi s originálním barokním vybavením a překrásnými freskami. Gymnázium obohatilo maďarskou kulturu mnoha vynikajícími osobnostmi. Panský dům Curia nobilitaris na rohu uličky Liszta zdobí rám vrat zhotovený z červeného mramoru, stará radnice na ulici Rákóczi 1 se pyšní kovotepeckými ozdobami a Maďarský špitál na stejné ulici v čísle 6 má dvůr s toskánskými sloupy a na domě Rozália v ulici Kazinczy 21 si zaslouží pozornost bohatě zdobený arkýř.
V městském muzeu ulice Rákóczi 6 je hodně k vidění: řecké a římské ozdobné předměty, renesanční a barokní nábytek, sošky, malby , čínský porcelán, současná grafika, plastiky od Miklóse Borsos a keramiky od Margity Kovács.
Jedna z největších maďarských soch je zdejší Madonna z 18. století, která stojí v karmelitském kostele na náměstí Bécsi kapu tér.

© 2010-2021 Všechna práva vyhrazena FodorKatka Kft. | Maďarsko - lázně Győr - Rába Quelle | Vítejte u nás!
© 2010-2022 Všechna práva vyhrazena FodorKatka Kft. | Maďarsko - lázně Győr - Rába Quelle | Vítejte u nás!